Loading

Paste #ppwy3mxst

 1. // Se declara clasa 'Town', ce este accesibila atat in pachetul curent cat si in afara lui (specificatorul 'public')
 2. public class Town {
 3.     // Campurile de date sau proprietatile sunt de cele mai multe ori lasate
 4.     // private, intrucat nu ar trebui accesate direct, ci prin intermediul
 5.     // metodelor
 6.     private String name;
 7.     private float x;
 8.     private float y;
 9.     private boolean isCapital;
 10.  
 11.     public Town(String name, float x, float y) {
 12.         this.name = name;
 13.         this.x = x;
 14.         this.y = y;
 15.         // 'this.isCapital' nu este initializat si ramane la valoarea default de
 16.         // false
 17.     }
 18.  
 19.     public float getDistanceTo(Town other) {
 20.         float xDif;
 21.         float yDif;
 22.  
 23.         xDif = x - other.x;
 24.         yDif = y - other.y;
 25.         // Distanta euclidiana
 26.         return (float) Math.sqrt(xDif * xDif + yDif * yDif);
 27.     }
 28.  
 29.     // '@Override' este o anotatie ce transmite compilatorului intentia de a
 30.     // suprascrie o metoda dintr-o clasa parinte. Mai multe detalii in
 31.     // laboratoarele de mostenire
 32.     @Override
 33.     public String toString() {
 34.         // Metoda 'toString()' este invocata automat de compilatorul java atunci
 35.         // cand se incearca transformarea unei instante intr-un 'String'. Un
 36.         // exemplu este in cazul folosirii functiei 'System.out.println()'.
 37.         // Aceasta asteapta un singur parametru de tip 'String', iar daca
 38.         // parametrul nu are acest tip se incearca transformarea lui, de exemplu
 39.         // prin apelarea metodei 'toString()'
 40.  
 41.         String townString;
 42.  
 43.         // Java suporta concatenarea de 'String'-uri. Orice (numere intreci,
 44.         // reale, instante ale claselor) este concatenat unui 'String' este
 45.         // automat convertit intr-un 'String' mai intai
 46.         townString = name + " [" + x + ", " + y + "]";
 47.  
 48.         if (isCapital) {
 49.             townString += " <Capital>";
 50.         }
 51.  
 52.         return townString;
 53.     }
 54.  
 55.     // Metodele de tip 'setter' au un singur scop: acela de a seta valoarea unei
 56.     // proprietati ce nu este direct accesibila (adica nu este publica)
 57.     public void setIsCapital(boolean isCapital) {
 58.         this.isCapital = isCapital;
 59.     }
 60.  
 61.     // Metodele de tip 'getter' au scopul de a intoarce valoarea unei
 62.     // proprietati ce nu este direct acceesibila.
 63.     public String getName() {
 64.         return name;
 65.     }
 66.  
 67.     // Pro tip: setters & getters pot fi generati direct de catre IDE
 68.     public float getX() {
 69.         return x;
 70.     }
 71.  
 72.     public float getY() {
 73.         return y;
 74.     }
 75.  
 76.     // Pentru a executa un program java este nevoie de o clasa executabila. O
 77.     // clasa este considerata executabila daca defineste metoda cu semnatura
 78.     // 'public static void main(String[] args)', similar cu 'int main(int argc,
 79.     // char *argv[])' din C
 80.     public static void main(String[] args) {
 81.         // 'main' este tot o metoda in contextul clasei, intrucat in java nu pot
 82.         // exista functii in afara unei clase. Intrucat metoda este declarata
 83.         // 'static', executia nu se desfasoara in contextul unei instante (de
 84.         // exemplu, nu se poate folosi 'this')
 85.  
 86.         // Sintaxa declarare: ClassName variableName;
 87.         Town bucharest;
 88.         Town sameBucharest;
 89.         Town anotherBucharest;
 90.  
 91.         // Clasa este 'Town', iar numele referintei este 'bucuresti'
 92.         // Atunci cand apelam constructorul unei clase spunem ca instantiem
 93.         // clasa respectiva - 'bucharest' este o instanta a clasei 'Town'
 94.         bucharest = new Town("Bucharest", 0.2f, 0.2f);
 95.  
 96.         // O instanta poate avea mai multe referinte catre ea. In acest exemplu,
 97.         // atat 'bucharest' cat si 'sameBucharest' refera aceeasi instanta
 98.         // din memorie
 99.         sameBucharest = bucharest;
 100.  
 101.         // Operatorul '==' efectueaza comparare de referinte, adica de adrese de
 102.         // memorie.Nu efectueaza compararea efectiva a instantelor! Pentru a
 103.         // defini un mod de a compara instante, in java se defineste si se
 104.         // foloseste de obicei metoda 'equals'
 105.         if (sameBucharest == bucharest) {
 106.             System.out.println("Aceeasi referinta, deci aceeasi instanta din memorie");
 107.         }
 108.  
 109.         // 'anotherBucharest' refera aparent o instanta de tip 'Town' la fel ca
 110.         // 'bucharest'
 111.         anotherBucharest = new Town("Bucharest", 0.2f, 0.2f);
 112.         // Acest lucru nu inseamna ca cele doua referinte vor fi egale.
 113.         // Ganditi-va ca daca alocati dinamic doi intregi cu valoarea 5,
 114.         // valorile lor vor fi egale, pe cand adresele lor din memorie nu
 115.         if (anotherBucharest != bucharest) {
 116.             System.out.println("Referinte diferite, instante diferite in memorie");
 117.         }
 118.         // Pentru tipurile fundamentale, '==' compara valorile
 119.         if (anotherBucharest.getX() == bucharest.getX() && anotherBucharest.getY() == bucharest.getY()) {
 120.             System.out.println("Coordonate identice");
 121.         }
 122.         // Pentru instante, folosim metoda equals (atentie, ea trebuie definita
 123.         // in clasele nou create, altfel va fi folosita o implementare default
 124.         // bazata pe comparare de referinte)
 125.         if (anotherBucharest.getName().equals(bucharest.getName())) {
 126.             System.out.println("Nume identice");
 127.         }
 128.  
 129.         bucharest.setIsCapital(true);
 130.         // Se poate apela 'toString' explicit
 131.         System.out.println(bucharest.toString());
 132.         // Dar nu este neaparata nevoie
 133.         System.out.println(anotherBucharest);
 134.        
 135.         System.out.println(bucharest.getDistanceTo(anotherBucharest));
 136.     }
 137. }